Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Modernizace mostu ev. č. 358 - 014 Višňáry


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev.č. 358-014 na silnici II/358 v intravilánu obce Morašice, část Višňáry. Most převádí silnici přes Říkovický potok.

Modernizace mostu ev.č. 358-014 na silnici II/358 bude probíhat v místě stávajícího mostu, který bude demolován v plném rozsahu z důvodu konce životnosti mostovky, obnažené a zkorodované výztuže. Nový most je navržen jako rámový z monolitického železobetonu. Založení je navrženo plošné na základových pasech. Most bude mít rovnoběžná zavěšená křídla, na obou okrajích budou železobetonové římsy a ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Koryto pod mostem bude opevněno lomovým kamenem do betonu. Součástí modernizace mostu je provedení rekonstrukce vozovky v úseku cca 105 m. Vozovka na mostě je navržena jako asfaltobetonová třívrstvá dle ČSN 73 6242. Stávající šířka zpevněné vozovky v úseku je 6,5 – 7,0 m. Se správcem komunikace je odsouhlasena kategorie vozovky S 7,5.
Výstavba bude probíhat za úplného uzavření provozu na silnici II/358. Objízdná trasa bude vedena po silnicích II. a III. třídy.
Provedením modernizace bude zajištěna vyšší únosnost komunikace, spolehlivost, životnost a bezpečnost v daném úseku.

Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev.č. 358-014 Višňáry“, kterou zpracovala společnost BENING s.r.o., se sídlem Benešov u Semil 7, 512 06, IČ: 04773039.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 09.11.2020 (12:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.