Veřená zakázka

Modernizace mostu ev. č. 317-005A - Choceň

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je stávající most, který je situován v intravilánu katastrálního území obce Choceň v ose pozemní komunikace 317 a zajišťuje provoz po této komunikaci z Borohrádku směrem na Litomyšl. Most přemosťuje tok Tiché Orlice. Silniční komunikace je vedena v řešené oblasti v úrovni terénu.
Výškové řešení komunikace zachovává současný stav. Směrové řešení řešeného úseku silnice II/370 je bez úpravy stávajícího stavu.
Na začátku a na konci úseku v místě paprsků okružní křižovatky a sjezdu se každá asfaltobetonová vrstva provede s min. přesahem 0,5 m přes původní vozovku. Typ křižovatky a úhel křížení zůstává zachován, stejně tak šířkové uspořádání vjezdů a výjezdů s okružní křižovatky. Dojde k výměně konstrukce vozovky, která je na konci životnosti včetně výměny aktivní zóny.
Stávající most je s vozovkovým souvrstvím, volně uložený na železobetonové úložné prahy na původní opěry. Vybourání původní konstrukce silnice II/317 v rozsahu daném staničením a vybourání uličních vpustí a odstranění stávajících značek. V prostoru staveniště bude pro stavební práce a výstavbu mostu třeba zřídit zvláštní montážní zařízení.
Přístupy k mostu budou zajištěny po celou dobu výstavby mostu tak, aby bylo možno využít prostor staveniště ke všem potřebným pracím i pro zařízení staveniště. V průběhu stavebních prací bude zachován provoz automobilů, pěších i cyklistů přes řeku Tichou Orlici, pouze některé větve okružních křižovatek budou dočasně zaslepeny.
Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň“, kterou zpracovala společnost Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27466868.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.11.2021