Veřená zakázka

Mobilní telefonie resortu MPSV

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Telekomunikace
CPV kódy:
64210000-1 - Telefonní služby a přenos dat
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění mobilních hlasových a datových služeb prostřednictvím GSM sítě, zajištění potřebného rozsahu telefonních čísel, garance dostupnosti služby a zabezpečení zákaznické podpory. Součástí předmětu plnění je mimo jiné i bezplatné zřízení poskytování virtuální privátní sítě (VPN), zajištění přímého připojení z pevné sítě do sítí mobilních operátorů prostřednictvím technologie SIP trunk nebo ISDN30, zabezpečení prioritního odbavení spojení v rámci mobilní sítě, přednostní odbavení požadavku na spojení v případě lokálního přetížení sítě v krizových situacích, služby MMS, služby hromadného rozesílání SMS a další. Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v zadávací dokumentaci a dále v závazném vzoru návrhu rámcové dohody a jeho přílohách, zejména v příloze č. 1 závazného vzoru návrhu rámcové dohody - Specifikace Služeb. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou i služby neuvedené výslovně v této zadávací dokumentaci a v závazném vzoru návrhu rámcové dohody a jeho přílohách. Služby nenaceněné dodavatelem v příloze č. 2 závazného vzoru návrhu rámcové dohody - Položkový rozpočet (např. služby volání na barevné linky, možnost koupě jízdenek apod.) budou Centrálním zadavatelem a Pověřujícími zadavateli poptávány prostřednictvím self-care řešení či jiného elektronického nástroje vybraného dodavatele nebo jiným vhodným způsobem, který bude stranami sjednán s tím, že vybraný dodavatel bude povinen tyto tzv. doplňkové služby zajistit, a to maximálně za ceny uvedené v aktuálně platném ceníku služeb vybraného dodavatele pro firemní zákazníky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.04.2024