Veřená zakázka

Mobilní polytechnická vzdělávací laboratoř pro Opavsko – dodávka auta – 3. vyhlášení

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Dopravní prostředky
CPV kódy:
34144900-7 - Elektrická vozidla
Popis:

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem plnění je dodávka elektrického vozidla dodávkového typu.
Zadavatel připouští dodání předmětu zakázky – dodávkový automobil, nový, skladový, předváděcí - ve stáří max. 12 měsíců (od první registrace) a s nájezdem do 2500 km.
Vozidlo musí být schváleno k provozu na pozemních komunikacích v ČR.
Nejzazší termín dodání vozu je 20. 06. 2023.
Za nedodání vozu ve stanovené ve lhůtě bude zadavatel uplatňovat smluvní sankce, viz vzor kupní smlouvy.
Více v podrobnostech technické specifikace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace ve formě přílohy č. 3.

Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Výzva č. 047/06_16_066/ITI_15_01_001, název výzvy: 20. výzva ZS ITI Ostrava-IROP-SC 2.4-Neformální vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016159.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.03.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  28.03.2023