Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Mobilní hlasové a datové služby


Kategorie

Telekomunikace

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových služeb mobilního operátora po dobu 36 měsíců v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Poskytováním telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora se rozumí zejména: ● zajištění mobilních hlasových a datových služeb – tarifní plány TP1 a TP2, ● zajištění pouze mobilních datových služeb bez hlasových služeb – datové tarifní plány TP3 a TP4, ● zajištění mobilních hlasových a datových služeb – roaming, ● podrobné elektronické vyúčtování zdarma, ● maximální dostupnost a spolehlivost služby, garance dostupnosti služby, ● zabezpečení zákaznické podpory - 24/7 zákaznická linka zdarma, schopnost rychle reagovat na požadavky zadavatele. Uchazeč musí být mobilním operátorem, který disponuje licencí Českého telekomunikačního úřadu k poskytování veřejných mobilních hlasových a datových služeb, a který současně bezvýhradně disponuje mobilní telekomunikační sítí k poskytování takových služeb. Takovou sítí musí být pokryto správní území hl. m. Prahy a dále minimálně 90% populace území ČR. Součástí plnění této veřejné zakázky není dodávka jakýchkoliv koncových zařízení. Tato si zadavatel zajišťuje sám nebo plánuje využití stávajících zařízení (všechna jsou určena pro technologii GSM). Veškeré níže uvedené technické podmínky poskytování telekomunikačních služeb představují minimální úroveň poskytovaných služeb, která musí být uchazečem zajištěna po celou dobu trvání smlouvy. Celkový objem požadovaných služeb, který bude předmětem plnění této veřejné zakázky, je odvozen z aktuálního počtu 73 standardních SIM karet pro volání a data a 5 SIM karet pouze pro data. Zadavatel uvádí, že celkový počet SIM karet není konstantní a během doby plnění bude podle aktuální potřeby měněn – zadavatel očekává nárůst cca 50 SIM karet pro volání a data. Zaměstnanecký program Zadavatel žádá, aby uchazeč v nabídce uvedl zvýhodněné podmínky, za kterých je připraven coby Dodavatel své služby poskytovat též zaměstnancům Zadavatele a jejich rodinným příslušníkům. Případná nabídka uchazeče na poskytování služeb v rámci zaměstnaneckého programu uvedená v jeho nabídce bude závazná, a musí být obsažena i ve Smlouvě. Služby případně poskytované Dodavatelem v rámci zaměstnaneckého programu nejsou předmětem plnění veřejné zakázky a nepodléhají hodnocení ze strany Zadavatele. Zadavatel požaduje: ● bezplatné přenesení stávajících SIM karet pod nového operátora (pokud bude třeba), konkrétní návrh postupu přenosu čísel včetně termínovaného harmonogramu. Realizací zakázky nesmí být nijak omezen provoz zadavatele a rozsah poskytovaných služeb, ● bezplatné volání v rámci sítě VPS (virtuální privátní síť), ● možnost dočasného odpojení služeb SIM karet bez úhrady paušálu, ● možnost provádění změny služeb bez aktivačních poplatků, ● zajištění doplňkových služeb pro všechny hlasové tarify – přesměrování hovorů, volání do hlasové schránky, signalizace dalšího příchozího hovoru, přidržení volání, konferenční hovory, ● v průběhu trvání smlouvy možnost vyřizování záležitostí s osobním obchodním zástupcem dodavatele, ● možnost zablokování některých služeb třetích stran jako např. Premium SMS, dárcovské SMS apod., ● hlasový a datový mezinárodní roaming.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 28.02.2020 (13:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.