Veřená zakázka

MIKS a kino Mír – oprava střechy

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Jedná se o výměnu střešní krytiny. Stávající krytina je tvořena asfaltovými pásy, uloženými na nosné konstrukci dřevěného krovu ploché střechy. Asfaltové pásy budou odstraněny i se stávajícím bedněním.
Na nosné dřevěné trámy se přibije bednění prkenné tvořené impregnovanými smrkovými prkny (širší než 80 mm a pevností 22). Dále se v ploše uloží separační textilie o plošné hmotnosti 300g/m2 a následně připevní hydroizolační fólie z PVC-P. Dále se budou odstraňovat stávající klempířské prvky a nahrazovat novými – plech FeZn bez barevného provedení, tl. 0,55 mm. Dojde také k výměně střešních výlezů. Stávající hromosvod bude odstraněn a nahrazen novým – drát AlMgSi, měkký drát o průměru 8 mm, pro nadzemní vedení hromosvodu a nové jímací tyče dle návrhu elektrikáře.
Součástí zadávací dokumentace je návrh smlouvy o dílo, ve kterém požadujeme doplnit cenu díla v Kč bez DPH a který doporučujeme podepsat statutárním zástupcem uchazeče.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.05.2022