Veřená zakázka

Migrace WebCache funkcionalit na platformu Citrix ADC

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72700000-7 - Počítačové sítě
Popis:

V návaznosti na nasazení nových Oracle Aplikačních serverů pro publikaci volebních i nevolebních prezentací poptáváme nastavení nových pravidel loadballancingu, nastavení funkcionalit cache a frontování na provozované platformě Citrix ADC. Součástí dodávky je příprava návrhu cílového řešení, konfigurace a nastavení včetně migrační a postmigrační podpory. Rozsah: předpoklad - 13MD Kontaktní osoby pro technické záležitosti: Ing. Radim Kubatko, 27405 2520, radim.kubatko@czso.cz Ing. Jiří Volek, 27405 2944, jiri.volek@czso.cz Termín plnění: dodání řešení je max. do 3 měsíců od podpisu objednávky. Místo plnění: v sídle zadavatele - Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Hodnocení zakázek: Jediným kritériem bude nabídková cena. Metoda hodnocení bude minimalizační a automatická. Cenu je třeba uvádět bez DPH. Při shodě nejnižší nabídkové ceny bude vybrán účastník s dřívějším datem podání nabídky. Nabídková cena se bude uvádět za 13 MD a fakturovat se bude dle reálně využitých a emailem objednaných MD. Cena: Maximální cena je stanovena na 195 000,- Kč bez DPH za 13 MD (15 000,- bez DPH/1MD) Výsledkem výběrového řízení bude objednávka na vítězného uchazeče. Kvalifikační předpoklady uvedeny v ZD - lze doložit čestným prohlášením a kopií certifikátu dle písmene c). Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit VZ bez udání důvodu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    09.05.2022