Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Městská galerie Nové Strašecí


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je úprava části vnitřních prostor budovy Novostrašeckého kulturního centra za cílem vybudování stálé expozice městské galerie. Prostor, ve kterém jsou navrhovány stavební úpravy, sloužil jako kuchyně pro restauraci. V prostoru se již nenachází žádné zařízení. Podlaha je vyspádována do podlahových vpustí, stěny jsou obloženy keramickým obkladem do výšky 2m. Jsou zde částečně zachované betonové římsy pod stropem, kde byla vedena vzduchotechnika. V prostoru je viditelně vedeno kanalizační stoupací potrubí z horního patra.

Popis stavebních úprav
Stávající stěny budou zbaveny obkladů a bude odstraněna i omítka nad obkladem. Nově budou vyhotoveny VPC štukové omítky s malbou. Podlaha bude vybourána v cele tloušťce až na stropní konstrukci. Následně bude položen podlahový polystyren EPS 200 Z,S v tloušťce 30 – 70mm. Roznášecí vrstva bude tvořena litou podlahou a budou provedeny dilatace dle technologického předpisu výrobce.
Stávající strop je železobetonový. Jako finální úprava bude použit rozebíratelný kazetový strop s minerálními kazetami zajišťujícími akustickou pohodu prostředí.
Podlahova krytina bude tvořena keramickou dlažbou s protiskluzovostí R10 a vinylovými dílci instalovanými fixací.
Stávající kaslík umístěný pod stropem podél stěny s okny a vnitřní stěny bude zachován. Nově bude doplněna čelní strana a kaslík podél oken bude rozšířen, aby se zde mohla umístit jednotka vzduchotechniky. Mezi kaslíky, na zbylé ploše stropu, bude proveden kazetový podhled dle akustické studie. Použit bude skrytý systém uchycení s možnosti desky vyjímat. Sádrokartonová předstěna bude provedena s kovovou podkonstrukcí s
jednoduchým rastrem a v jednovrstvém opláštění.
VPC štukové omítky a sádrokartonové konstrukce (kromě kazet) budou opatřeny finální malbou.
Osvětleni bude řešeno lištovým systémem zavěšeným pod stropem. Na něm budou umístěna směrovací svítidla. Přesný návrh svítidel včetně jejich technické specifikace je vypracován specializovaným studiem.
Pro umístění vzduchotechniky budou použity stávající kaslíky po původní vzduchotechnice. Systém bude samostatný, nezávislý na zbytku objektu a bude vyveden na fasádu.
Stávající otopná tělesa budou demontována a nahrazena novými odpovídajících parametrů jak výkonnostních, tak vzhledových. Bude vybudováno zázemí pro catering s umyvadlem a kuchyňskou linkou.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 16.12.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 12.01.2021 (12:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.