Veřená zakázka

MENDELU – Stavební úpravy objektu D

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45214400-4 - Stavební úpravy univerzitních objektů,
45214420-0 - Výstavba univerzitních objektů,
45300000-0 - Stavební montážní práce,
45454100-5 - Rekonstrukce budov
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde k provedení stavebních úprav, přístavby a nástavby objektu D Mendelovy univerzity v Brně spočívajících v demolici nenosného 3.NP, rekonstrukci určených částí 2.PP až 2.NP, vybudování přístavby nového vstupu a výtahu a vybudování dvou plných nových podlaží (3.NP a 4.NP) a částečného 5.NP, provedení nezbytných vnitřních instalací, včetně úprav nejbližšího okolí objektu D, realizaci zelených střech včetně nádob na rostliny a stavebních, terénních a sadových úpravách nejbližšího okolí objektu D a instalaci technologií v rozsahu, jak je vymezeno projektovou dokumentací, včetně veškerých napojení objektu (příp. jejich oprav) na celoareálové sítě a rozvody, a to vše v požadované stavebně-technické a technologické kvalitě - podrobnosti viz. čl.1 Zadávací dokumentace.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 10. 11. 2022 v 10:00 hod - podrobnosti viz čl. 16 Zadávací dokumentace¨

Předpokládaná hodnota bez vyhrazených změn závazku činí 213 675 110,- Kč bez DPH

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.12.2022