Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Materiál pro lakování vozidel a vybavení autolakovny


Kategorie

Materiál, součástky a náhradní díly

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou dodávky uceleného navzájem plně kompatibilního systému lakovacích materiálů jedné značky - - akrylátové vrchní krycí laky pro pastelové odstíny, vodou ředitelné mikro gelové laky (v základní barevné i perleťové bázi), vrchní čiré laky pro dvou – (tří)- vrstvé opravy, tmely, ředidla, ostatní pomocné lakovací materiály a spotřební materiály určené k opravám poškozených laků služebních dopravních prostředků provozovaných Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje uvedených v Krycím listu (Příloha č. 1). Účastník veřejné zakázky dále předloží ceník dodávaného zboží včetně měrných jednotek (ks, l, kg, m atd.) s cenami bez DPH a s DPH, který bude přílohou uzavřené kupní smlouvy. V ceníku budou uvedeny barvy, laky a materiál, který účastník použil pro vyplnění krycího listu. Dodávka zboží bude realizována formou dílčích plnění na základě konkrétních dílčích objednávek učiněných kupujícím e-mailem, faxem nebo písemně, které budou realizovány podle potřeb zadavatele až do výše předpokládaného finančního limitu 1.950.000,-- Kč bez DPH. K zajištění dodávek budou na straně kupujícího určeny konkrétní osoby, jejichž určení bude vyplývat z kupní smlouvy. Minimální doba záruky na zboží bude poskytnuta na 24 měsíců od data dodávky zboží. Celkové množství a druhy odebraného zboží nejsou předem stanoveny – budou záviset na konkrétních potřebách kupujícího v průběhu trvání smluvního vztahu. Další podmínky předmětu plnění jsou specifikovány v kupní smlouvě (Příloha č. 2). Účastník bezúplatně zapůjčí zadavateli technické zařízení k manipulaci s autolaky a k jejich přípravě – míchací zařízení s VOC vyhovující technologií obsahující zařízení pro skladování kartuší s pigmenty a souvisejících komponentů a potřebného počtu dávkovačů včetně náplní, víček a adaptérů, fotospektrometr, PC s monitorem včetně programového vybavení k vyhodnocení naměřených hodnot získaných fotospektrometrem a koloristiky, digitální míchací váha, pracovní míchací stůl a lakovací stojany. Na výpůjčku bude uzavřena samostatná smlouva o bezúplatné výpůjčce technického zařízení.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 02.04.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.