Veřená zakázka

Masarykovo nábřeží 224/32, Praha 1 -Modernizace objektu za účelem snížení spotřeby, III. etapa, stavební úpravy půdy– realizace.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45300000-0 - Stavební montážní práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy půdy v objektu Masarykovo nábřeží 224/32, Praha. Rozsah prací: Rozsah prací je dán projektovou dokumentací MODERNIZACE OBJEKTU ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ ENERGIÍ zpracovanou společností DESSIER spol. s r.o. Bohúňova 1339/7, 149 00 Praha 4 v lednu 2024 a soupisem stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr zpracovaným shodným projektantem v lednu 2024. V případě zjištění jakýchkoliv neshod dokumentace se skutečností zjištěnou na stavbě v rámci provádění stavby, musí dodavatel v dostatečném předstihu před započetím stavebních prací informovat objednatele i projektanta (viz příloha č. 7 - Soupis prací a výkaz výměr a příloha č. 8 – Projektová a technická dokumentace tak, aby bylo možné řádně a včas posoudit a odsouhlasit případné změny závazků ze smlouvy a uzavřít odpovídající smluvní dokument. Předmět plnění se dále řídí stavebním povolením č. S UMCP1/105523/2021/VÝS-Mš-2/224 ze dne 14. 6. 2021 a Závazným stanoviskem MHMP – OPP č.j. MHMP 254208/2021.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.03.2024