Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Masarykova třída - most M 10 přes řeku Bystřici

Číslo ve věstníku:
Z2020-044156
Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajícího mostu, který převádí silniční, tramvajový a pěší provoz přes řeku Bystřici. Předmětem opravy je kompletní odstranění stávajících vrstev na nosné konstrukci, provedení nové izolace, vozovky, kolejového svršku, chodníků a oprava zábradlí. Na spodní stavbě a podhledu bude provedena sanace povrchů. Podrobnosti viz projektová dokumentace. Bližší specifikace předmětu plnění je obsahem příslušných částí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), např. projektové dokumentace, návrhu smlouvy atd. CPV: 45221119-9; 44212120-6; 45221110-6; Specifikace předmětu plnění je vymezena v projektové dokumentaci (dále jen „PD“) zpracované spol. HBH Projekt s.r.o., se sídlem Železniční 547/4A 772 00 Olomouc, IČ 44961944, s názvem „Masarykova třída - most M 10 přes řeku Bystřici“, souhrnné cenové nabídce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Hlavní projektant Ing. Radim Špaček, tel.: 588499403, e-mail r.spacek@hbh.cz

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 11.12.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 20.01.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.