Veřená zakázka

Log management MF

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
IT ->  Ostatní
CPV kódy:
72000000-5 - Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
Popis:

Předmět Veřejné zakázky je podrobně popsán v článku II Závazného návrhu smlouvy a v Přílohách č. 1 až 3 Závazného návrhu smlouvy, které zároveň tvoří Přílohy č. 1.1 až 1.3 ZD. Předmětem Veřejné zakázky je závazek dodavatele (dále též „Poskytovatele“) zajistit pro Zadavatele (dále též „Objednatele“) dodávku Zařízení, včetně jeho Implementace a konfigurace do prostředí Objednatele a poskytnutí Podpory výrobce a Servisní podpory Poskytovatele. Předmět plnění zahrnuje: • dodávku hardwarových (HW) a softwarových (SW) komponent Log managementu MF (dále jen „Zařízení“), potřebných licencí a zpracování Implementačního plánu v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1.1 ZD – Specifikace předmětu plnění; • zajištění implementace, instalace, konfigurace Zařízení do stávajícího prostředí Zadavatele (dále jen „Implementace“) dle zpracovaného a dodaného Implementačního plánu, včetně provozní a bezpečnostní dokumentace, provedení akceptačních testů na dodané Zařízení, a školení zaměřené na dodané technologie v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1.1 ZD – Specifikace předmětu plnění; • poskytnutí Podpory výrobce na dodané Zařízení (dále jen „Podpora výrobce“). Bližší specifikace poskytování Podpory výrobce HW a SW je uvedena v Příloze č. 1.2 ZD - Specifikace podpory výrobce; • poskytnutí Servisní podpory dodavatele na Předmět plnění (dále jen „Servisní podpora Poskytovatele“). Bližší specifikace poskytování Servisní podpory Poskytovatele včetně uvedení kategorizace vad a konkrétních časů je uvedena v Příloze č. 1.3 ZD - Specifikace servisní podpory Poskytovatele; • poskytnutí služeb exit plánu (dále jen „Služby exit plánu“) v rozsahu: - Aktualizace provozní a bezpečnostní dokumentace, - Zpracování manuálu při exit plánu a - Služby konzultace a stínování, a to v maximálním rozsahu 6 člověkodní. • poskytnutí dodatečných změn v oblasti kybernetické bezpečnosti, avšak pouze v případech dle čl. XVI odst. 11 Závazného návrhu smlouvy (dále jen „Služba DZKB“) a v rozsahu nejvýše 5 člověkodní za každých 12 měsíců platnosti Smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.06.2024