Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Litovel-oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná

Číslo ve věstníku:
P20V10000029
Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této VZ je oprava lávky u ZŠ Vítězná v Litovli, lokálního obnovení stávajícího opevnění koryta vodního toku a zhotovení kamenné dlažby. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami stavebního povolení a v souladu s platnými normami a předpisy, technickými a kvalitativními podmínkami. Stejně tak musí vyhovět příslušným předpisům a normám i jednotlivé materiály, které budou při realizaci použity. Stavba samotná zahrnuje opravu lávky a obnovení stávajícího kamenného záhozu koryta vodního toku a dočasné přeložky inženýrských sítí po dobu provádění stavby. Navržená oprava mostu plně respektuje stávající stav. Nedojde k půdorysnému rozšíření mostního objektu, změně statického působení a nedojde ke změně užívání mostního objektu samotného. Obnovení odláždění vodního toku a úprava spodní stavby nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v zájmové oblasti. Postup opravy objektu – mimo jiné: zřízení zařízení staveniště a příprava staveniště, převěšení ocelové chráničky (veřejného osvětlení) – na provizorní lávku, dočasná přeložka tlakového potrubí (SO901), odstranění mostního svršku a rozebrání dlažby v předpolích mostu, nadzvednutí konstrukce a zabetonování nových úložných prahů, výměna ložisek, sanace spodní stavby a nosné konstrukce, úprava terénu a svahů v okolí mostu, provedení zpevnění lomovým kamenem pod mostem, umístění dočasných přeložek do definitivního stavu, uvedení lávky do provozu.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 12.02.2020 (13:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.