Veřená zakázka

LIMA - energetické úspory ve výrobním procesu – technologie

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42636000-3 - Lisy
Popis:

Předmětem zakázky je dodávka technologického vybavení pro projekt realizovaný s uvažovanou podporou prostředků OP PIK „LIMA - energetické úspory ve výrobním procesu“, a sice: Svíčkařský lis s nalévací linkou.

Realizace zakázky bude v souladu s cíli a nastavením projektu „LIMA - energetické úspory ve výrobním procesu“, jehož cílem je snížení energetické náročnosti výrobního procesu zadavatele podle podmínek Výzvy VI programu OP PIK Úspory energie a podle parametrů stanovených energetickým posudkem „LIMA - energetické úspory ve výrobním procesu“ zpracovatele EA-Partneři s.r.o.. Zadavatel požaduje dodávku, instalaci a zprovoznění předmětu zakázky v provozovně zadavatele.
Dodávka bude zahrnovat předmětné technologické vybavení s příslušenstvím, řídicím softwarem, dopravou na místo realizace zakázky, instalací a oživením tamtéž. Tam, kde je odkazováno na konkrétní předmět, nevede toto ke zvýhodnění určitých výrobků nebo dodavatelů, nebo naopak jejich vyloučení. Přesto, poptávané plnění musí být kompatibilní se stávajícími systémy zadavatele, a zároveň s koncepcí projektu a řešením navrženém při jeho implementaci. Tato skutečnost vychází z požadavku zadavatele, že tam, kde by bylo nabízené plnění nekompatibilní s již používanými zařízeními či systémy, by jeho přizpůsobení provozu zadavatele působilo mimořádné obtíže.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky, ani dílčí plnění předmětu zakázky.

Zadavatel upozorňuje, že se nejedná o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Nabídky podávejte v úředním jazyce členské země EU.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.05.2021