Veřená zakázka

Likvidace skládky odpadu v NPR Žofínský prales

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
90510000-5 - Odstraňování a čištění odpadu
Popis:

Předmětem zakázky je likvidace skládky odpadu o objemu 97,6 m3 v NPR Žofínský prales na pozemcích parc. č. 465/4, 458, 649 v k. ú. Pivonice u Pohorské Vsi, dle přiložené projektové dokumentace k ohlášení stavby „Areál NPR Žofínský prales – likvidace skládky“, zpracované K. Atelierem, T. Kostka, Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov. Jedná se o kompletní odtěžení předmětné skládky, třídění odpadů a jejich likvidace (uložení na skládku odpadu). Odpady, jež jsou předmětem likvidace je nutné dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a souvisejících předpisů řádně likvidovat. Současně je nutné dbát na třídění jednotlivých druhů odpadů, skladování těchto tříděných odpadů, vést evidenci odpadů a to jak vzniklých, tak i využitých nebo zneškodněných. Přehled předpokládaných druhů odpadů a způsob jejich likvidace je uveden v projektové dokumentaci, bližší podmínky realizace stanoví smlouva o dílo. Předpokládaná doba realizace je 2. pololetí r. 2021. Skutečné zahájení realizace závisí na přidělení finančních

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.04.2021