Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Likvidace objektu kotelny včetně úpravy ploch a odvodnění v Železničním


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce. Předmětem této veřejné zakázky je provedení demolice nadzemní části objektu bývalé kotelny v areálu Železničního depozitáře Národního technického muzea v Chomutově na adrese ul. Černovická, Chomutov I a následné úpravy stropu krycí železobetonovou deskou včetně dalších souvisejících prací tak, jak je specifikováno touto zadávací dokumentací (včetně projektové dokumentace – příloha č. 2 a 3), a na toto dílo poskytne záruku po dobu 60 měsíců od jeho převzetí objednatelem. Nabídkou dodavatele ve vztahu k předmětu veřejné zakázky se rozumí doplnění a ocenění dokumentů této zadávací dokumentace (přílohy č. 1 - Krycího listu nabídky, přílohy č. 3 - Výkazu výměr (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb), přílohy č. 4 – Čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, přílohy č. 5 - návrhu Smlouvy o dílo, přílohy č. 6 – Seznamu poddodavatelů) a doložení kvalifikace.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 26.02.2021 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.