Veřená zakázka

Likvidace bolševníku velkolepého na pozemcích města Mariánské Lázně 2021 - 2023

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

Předmětem plnění zakázky je provedení likvidace bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) na pozemcích ve vlastnictví Města Mariánské Lázně v k. ú. Mariánské Lázně, Úšovice, Stanoviště u Mariánských Lázní, Chotěnov u Mariánských Lázní, Vlkovice u Mariánských Lázní a Závišín. Seznam pozemků dle k. ú.
a zasažené plochy bolševníkem velkolepým je uveden v příloze č. 2 – tato tabulka obsahuje doporučený způsob likvidace u každého z pozemků a způsob jeho ochrany. Zákres pozemků s vyznačením zasažené plochy je uveden v příloze č. 3, kdy bolševník je vyznačen světle modrou plochou a p. p. č. je vybarven světle zelenou průsvitnou barvou nad ortofotomapou. Mapový podklad slouží pro bližší orientaci. Pozornost se třeba věnovat příloze č. 2, kde jsou uvedeny všechny zasažené pozemky, které je třeba projít. Zakázka je vypsaná na dobu 3 let.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.04.2021