Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Licence pro vzdělávací instituce zřizované městem Vsetín 2020 - 2023


Kategorie

IT
IT ->  SW a Informační systémy

Lokalita:

Zlínský kraj

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění užívacích práv (licencí) na 3 roky (předpoklad 1.10.2020-31.09.2023), s pravidelnou roční platbou, k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation a souvisejících služeb vykonávaných poskytovatelem pro objednatele v rámci prováděcí multilicenční smlouvy Microsoft Enrollment for Education Solutions (dále jen „smlouva EES“).
Předmětem plnění je dodávka produktu, resp. licencí Microsoft 365 Education A3 pro vzdělávací instituce zřizované městem Vsetín.
Licence jsou určeny pro 17 vzdělávací instituce (6 základních škol a 9 mateřských škol, a Alcedo - středisko volného času, Masarykova veřejná knihovna), které zřizuje město Vsetín. Počet pořizovaných licencí bude určen dle počtu zaměstnanců definovaných jako Education Qualified User (kvalifikovaný uživatel vzdělávání – jakýkoliv zaměstnanec nebo dodavatel, který má přístup k produktům, jež jsou předmětem veřejné zakázky, nebo tyto produkty používá ve prospěch organizace (dále také EQU). Počet licencí (EQU) pro bude aktualizován po podpisu smlouvy. Výčet vzdělávacích institucí a předpokládaný počet licencí je uveden v příloze č. 1 smlouvy.
Zadavatel požaduje dodání výlučně nového nepoužitého software.
Všechny licence budou poskytovány včetně maintenance po dobu trvání Smlouvy EES (tj. nároku k používání všech aktualizací a nových verzí aplikace postupně uvolňovaných po stanovené období od nákupu dané aplikace).
Předmětem plnění je dále poskytování souvisejících služeb. Souvisejícími službami poskytovanými jsou zejména tyto:
a. příprava a zajištění nezbytné smluvní dokumentace (zejména Smlouva EES);
b. poskytování konzultací uživatelům v oblasti licenční politiky společnosti Microsoft;
c. instalační služby:
i. Založení tenantu pro každou organizaci – případně dle požadavku může být pro všechny Mateřské školy zřízen jeden tenant
ii. Aktivace licencí pro každou organizaci
d. poskytnutí nezbytného školení v rozsahu 8 hodin, určené zejména pro administrátory (zástupce) jednotlivých vzdělávacích institucí
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek je v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 02.09.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 21.09.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.