Veřená zakázka

Libotenická strouha (ř.km 0,066 - 0,464) - zajištění zakrytého profilu- PD (DUSP, DPS)

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem díla bude zajištění projektových dokumentací (DUSP, DPS).
1) DUSP pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle vyhlášky 499/2006 Sb., včetně geodetického zaměření a dokladové části. Součástí bude inženýrská činnost vedoucí k získání stavebního povolení a územního rozhodnutí včetně podkladů pro majetkoprávní vypořádání pozemků.
2) DPS pro provádění stavby, včetně vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby včetně soupisu prací.

Předmětem zakázky je zpracování PD na zajištění krytého profilu Libotenické strouhy v ř.km 0,066 – 0,464. Vstup do této části tvoří betonové zdi s překladem v ř. km 0,066-0,071. Vstup do profilu je možný pouze na začátku a konci úpravy. Staveniště bude zřízeno na začátku krytého profilu na pozemku povodí Labe.s.p..
Stav KP je zhodnocený ve Stavebně technickém průzkumu a Rozvaze. Řešení jednotlivých úseků KP je uvedené v příloze č. 1.
Součástí PD bude také zhodnocení stavu dna a návrh řešení poruch.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.01.2023