Veřená zakázka

Libeř - rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod - 3. výzva

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42122220-8 - Čerpadla na odpadní vody
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je úprava stávající elektrické přípojky NN a novou technologickou elektroinstalaci, měření a regulaci pro čerpací stanice (dále jen ČS) odpadních vod včetně nového uzemnění.
Objekt ČS1 je připojen na stávající přípojku NN. Ve vzdálenosti cca 30m od ČS1 vedle trafostanice je umístěn zděný pilíř, ve kterém je umístěn elektroměrový rozváděč. Tento rozváděč je osazen hlavním jističem před elektroměrem LSN 40B/3. Z elektroměrového rozváděče do rozváděče ČS1 je veden kabel AYKY-J 4x16, který je uložen v zemi.
Během rekonstrukce dojde k odpojení stávajícího rozváděče REČS1-ČSOV a zbourání pilíře ČS1. Vedle odstavné plochy pro popelnice bude postaven nový zděný pilíř ze štípaných tvarovek, ve kterém bude umístěn nový rozváděč RM1. Stávající kabel elektrické přípojky bude nutné prodloužit, tak aby dosáhl do nového pilíře. Prodloužení bude provedeno v areálu čerpací stanice stejným typem kabelu AYKY-J 4x16, lisovací spojkou a smršťovacími izolačními trubičkami s lepidlem. Kabel bude prodloužen cca o 6m a uložen v zemi v plastové korugované chráničce.
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v přiložené projektové dokumentaci zpracované Ing. Janem Nedvědem, Bavoryně 55, 267 51 Zdice.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  28.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.06.2024