Veřená zakázka

Libanon "Seznámení se standardy s předání zkušeností pro řádný provoz třídícího a balícího centra ovoce a zeleniny

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
79411100-9 - Poradenství v oblasti obchodního rozvoje
Popis:

Předmětem plnění zakázky je realizace projektu zahraniční rozvojové spolupráce v Libanonu "Seznámení se standardy a předání zkušeností pro řádný provoz třídícího a balícího centra ovoce a zeleniny". Jedná se o projekt zahraniční rozvojové spolupráce, tj. o pomoc Libanonu. Libanon aktuálně čelí vysoké nezaměstnanosti a potřebě podpořit zejména místní zemědělskou výrobu, tj. malé farmáře. Cílem je především zvýšení produkce ovoce a zeleniny a její využití pro zásobovací a komerční účely. Aby mohli tito drobní producenti své produkty úspěšně prodat, je zapotřebí v první řadě produkci řádně zpracovat a zabalit, čímž mohou získat vyšší cenu a zaujmout i zahraniční klienty, v první řadě v okolních zemích (Spojené Arabské Emiráty, Saudská Arábie atd.). Vzhledem k tomu, že možnosti libanonských farmářů jsou velmi omezené, měla by jim v jejich úsilí pomoci moderní třídící a balící linka, která bude v rámci projektu dodána z ČR vč. zaškolení místního obslužného personálu. Projekt se realizuje v rámci programu Aid for Trade v roce 2022.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.05.2022

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Program Aid for Trade - Mongolsko "Návrh řešení zajištění vody a čištění odpadních vod pro tři konkrétní okresy v Mongolsku place Celá Česká republika
Program Aid for Trade - Srbsko "Podpora zlepšení a rozvoje srbského sektoru infrastruktury place Celá Česká republika
Bosna a Hercegovina "Pomoc při posílení kapacit boje s šedou ekonomikou a s nezákonným obchodem s ropnými deriváty place Celá Česká republika
Gruzie "Budování kapacit obchod podporujících organizací - Gruzínská obchodní a průmyslová komora place Celá Česká republika
Gruzie "Seznámení s dovednostmi a příležitostmi pro malé a střední podniky pro rozvoj obchodu place Celá Česká republika
Libanon "Seznámení se standardy s předání zkušeností pro řádný provoz třídícího a balícího centra ovoce a zeleniny place Celá Česká republika
Moldavská republika "Podpora produkce a posílení kapacit podnikatelů na severu Moldavska v oblasti zvýšené produktivity, exportu a přístupu na nové trhy place Celá Česká republika
Moldavská republika "Udržitelné využití odpadů vznikajících při výrobě vína v Moldavské republice place Celá Česká republika
Mongolsko "Pomoc při zdokonalování vytápěcích systémů, seznámení s technologiemi ČR place Celá Česká republika
Srbsko "Podpora zlepšení a rozvoje kvality sektoru infrastruktury v Srbsku s cílem harmonizace pravidel a norem průmyslových výrobků s předpisy EU place Celá Česká republika