Veřená zakázka

LHO Sušice, zařizovací obvod Sušice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zemědělství, lesnictví a krajinářství
CPV kódy:
77200000-2 - Služby v oblasti lesnictví
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování lesních hospodářských osnov (díle jen „LHO“) pro Lesní hospodářský celek Sušice, zařizovací obvod Sušice (sloučení zařizovacích obvodů Kašperské Hory 2, Železná Ruda 2, Nýrsko a Nezařízené) ve smyslu § 25 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a platného znění vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, v územní působnosti obce s rozšířenou působností Sušice. LHO Sušice, zařizovací obvod Sušice bude zahrnovat celé území ORP Sušice, mimo území NP Šumava (seznam k. ú. je uveden jako příloha Nařízení Města Sušice v příloze č. 5 ZD, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov).
Platnost LHO bude 10 let (od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2033).
LHO se zpracovává pro všechny lesy vlastníků o výměře menší než 50 ha, které jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán (dle § 24 odst. 3 lesního zákona).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.07.2022