Veřená zakázka

LF/UPOL - Záložní zdroj elektrické energie

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
39300000-5 - Různé zařízení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového záložního zdroje elektrické energie pro Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.
Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také demontáž a likvidace stávajícího zařízení v místě plnění, doprava do místa plnění, instalace, veškeré montážní práce, zprovoznění, zajištění zkušebního provozu, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem, zajištění záručního servisu a pravidelných revizí a servisních profylaktických prohlídek.
Součástí předmětu veřejné zakázky je také zpracování dokumentace skutečného provedení a prováděcí dokumentace a její předání Zadavateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD a dále úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů z místa plnění, používaných při vlastní instalaci, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.08.2022