Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Letní a zimní údržba komunikací a chodníků


Kategorie

Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba komunikací
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní

Lokalita:

Karlovarský kraj

Popis:
Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na 2 částí:
a) Letní údržba se skládá ze strojního a ručního čištění komunikací, křižovatek a autobusových stání, strojního a ručního čištění ploch chodníků, parkových cest a schodišť, strojního a ručního čištění sedmi mostů, ručního čištění dvou mostů včetně schodišť, mechanického odstranění nežádoucí zeleně podél obrubníků, čištění odvodňovacích žlabů a uličních vpustí, odvoz a likvidace vzniklého odpadu při čištění a další služby uvedené v přílohách zadávací dokumentace. Dále jarního blokového čištění místních komunikací, které zahrnuje strojní čištění ploch vozovek včetně ručního dočištění, strojní čištění ploch chodníků, parkových cest a schodišť včetně ručního dočištění, strojní a ruční čištění autobusových zastávek, ruční úklid veškerých nečistot v celé ploše pod přístřešky, strojního a ručního čištění sedmi mostů, ručního čištění dvou mostů včetně schodišť, mechanického odstranění nežádoucí zeleně podél obrubníků, čištění odvodňovacích žlabů, čištění uličních vpustí, odvoz a likvidace vzniklého odpadu při čištění, umístění dostatečného počtu příslušného přechodného dopravního značení, zajištění povolení k umístění přechodného dopravního značení a další služby uvedené v přílohách zadávací dokumentace. V průběhu plnění si objednatel může objednat služby umývání místních komunikací, kropení místních komunikací, odstranění následků mimořádné /nepředvídatelné události, úklid komunikace po zásahu integrovaných záchranných složek, likvidace ekologických havárií, a ruční čištění a úklid, popřípadě další služby. Veškeré práce budou realizovány na základě pokynu objednatele. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je v přílohách zadávací dokumentace. Součástí plnění je i dodávka materiálů potřebných pro provádění letní údržby dodavatelem.
b) Zimní údržba komunikací se skládá ze strojního ošetření komunikací plužením, strojního ošetření komunikací plužením a posypem, strojního ošetření chodníků plužením, strojní ošetření chodníků plužením a posypem, ručního ošetření chodníků a parkových cest včetně posypu, ručního ošetření schodišť a jiných ploch včetně posypu, tzn. odstranění sněhu a náledí a ošetření povrchu posypem, ošetření mostů včetně schodišť posypem, ručního ošetření autobusových zastávek vč. nástupních ploch včetně posypu, dočištění prostoru přechodů pro chodce a míst pro přecházení, rozvozu a svozu posypových nádob a zimní dispečerské služby. V průběhu plnění si objednatel může objednat odstranění sněhu tj. nakládání a odvoz sněhu do 15 km. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je v přílohách zadávací dokumentace. Součástí plnění je i dodávka materiálů potřebných pro provádění zimní údržby dodavatelem. Dodavatel předloží zadavateli do 30. 9. operační plán zimní údržby. Zimní údržba bude probíhat od 16.11. daného roku do 15.3. následujícího roku.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 12.02.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 19.03.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.