Veřená zakázka

Lešany – chodník a zklidnění dopravy

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce chodníku, vybudování autobusových zastávek a zpomalovací vjezdové brány v obci Lešany podél silnice III/1055. Jedná se o rekonstrukci podél silnice III/1055, pod navrhovaným chodníkem bude rovněž provedena dešťová kanalizace, rovněž bude provedeno nové veřejné osvětlení a budou provedeny přeložky sítí. Součástí této veřejné zakázky je vybudování dvou autobusových zastávek a zpomalovací vjezdové brány do obce. Před zahájením zemních prací dodavatel provede ověření stavu a polohy dotčených podzemních inženýrských sítí podle vytyčení jejich správci. O vytyčení všech sítí bude technický dozor investora a dodavatel vést prokazatelnou evidenci. Před zahájením provozu stavby si zhotovitel zajistí DIR na vyznačení dopravně-inženýrských opatření u silničního správního úřadu. Převzetí staveniště, kontrola vytyčení, popřípadě zaměření výstavby chodníku, vybudování dešťové kanalizace po celé délce výstavby, přeložení sítí veřejného osvětlení, přeložení sítí ČEZ (bude provádět ČEZ), vybudování autobusové zastávky na protilehlé straně chodníku. Vybudování tělesa chodníku po celé délce výstavby včetně BUS zastávky, vybudování zpomalovacího prvku vjezdová brána na okraji obce, vyosení šikany vjezdové brány a vybudování ostrůvku mezi BUS zastávkami. Administrativní úkony, předání stavby. Bližší specifikace je uvedena v bodě č.4 a v příloze č.5 této zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  14.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  30.05.2024