Veřená zakázka

Lávka pro pěší na Farském

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45221100-3 - Stavební úpravy mostů
Popis:

Předmětem zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou nové lávky pro pěší v Bystřici včetně propojení a úpravou stávajících přilehlých chodníků na každé straně.

Nová lávka pro pěší bude tvořena z pochozí konstrukce o 1 poli s rozpětím pole 10,780m. s kolmým uspořádáním opěr a o vzepětí 134 mm. Nosnou konstrukci tvoří v podélném směru ohybová ocelová trubka 324x20mm vetknutá do opěr. Trubka je ve vetknutí opěry opatřena navařenou pásovinou. Tyto výztuhy budou opatřeny navařovacími trny pro spřažení s betonem opěr. Na ocelovou trubku jsou po vzdálenostech 2,20m navařeny ocelové příčníky.
Opěry jsou navrženy ze železobetonu C30/37- XF2+XC4 a rozměrech 1,20m x 1,60m x 2,42m. Založení pro opěry je plošné z podkladního betonu C8/10 o velikosti 1,55 x 1,60 x 0,15m.
Terén pod lávkou bude ve spádu směrem od opěr k toku opraven a doplněn lomovým kamenem o tl. lomového kamene 200 mm.
Chodníky před a za lávkou budou napojeny na stávající chodníky pro pěší.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  30.01.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  08.02.2024