Veřená zakázka

Laboratorní zkoušky maskování

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývoj
CPV kódy:
71610000-7 - Testování a analýza složení a čistoty
Popis:

Provádění laboratorních zkoušek fyzikálně optických vlastností maskovacích vzorů AČR dle ČOS 108019, "Metody hodnocení fyzikálně optických vlastností maskovacích vzorů AČR v laboratorních podmínkách" dle přílohy č. 1 na základních materiálech výstrojních součástek. S vítězem bude uzavřena rámcová dohoda, jejíž nedílnou součástí bude příloha s nabídnutými cenami za jednotlivé zkoušky. Tyto ceny budou platné po dobu trvání rámcové dohody. Jednotlivé zkoušky budou objednávány dle potřeb zadavatele, četnost a množství zkoušek bude podléhat konkrétním výzvám k poskytnutí dílčího plnění. Kontaktní osoba vč. telefonu: Ing. Jitka Navrátilová, tel. +420 973 443 520. Požadované kvalifikační požadavky: Zkušební laboratoř musí být akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Laboratorní zkoušky musí být provedeny jako akreditované (mimo zkoušky pod pořadovým číslem 3. až 9., označené „Neakreditovaná zkouška“). Splnění kvalifikačních požadavků doložte v elektronickém nástroji NEN formou čestného prohlášení o tom, že laboratoř je pro provedení zkoušek akreditována.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.06.2021