Veřená zakázka

Kyjov - Zpevnění polní cesty od ul. Za Humny po cyklostezku

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zpevnění stávající nezpevněné komunikace (polní cesty), která je používána jako přístupová cesta umožňující obhospodařování přilehlých polních pozemků a také je využívána jako cyklostezka. Stávající nezpevněná polní cesta nevyhovuje jak z hlediska technického stavu, tak ani komfortu používání a lze ji rozdělit na dva úseky odlišných šířek. Hlavní trasa vedoucí od napojení z ul. Za Humny k cyklostezce nacházející se v blízkosti železniční tratě je rozdělena na dva úseky s odlišnou šířkou. V úseku km 0,000 00 až km 0,213 82 (napojení na stávající polní cestu) je navrženo zpevnění v šířce 6,0 m. Od zmíněného napojení je „hlavní“ trasa navržena šířky 3,5 m. Tato část trasy bude sloužit jako cyklostezka končící před mostem přes Kyjovku. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.04.2021