Veřená zakázka

Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile – výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71520000-9 - Stavební dohled
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je výkon funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) na stavbě „Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje v Čiperově vile“. Předmětem dozorované stavby je rekonstrukce stávajícího objektu vily Dominika Čipery, vedlejšího domku zahradníka, a také celého areálu zahrady Čiperovy vily na Burešově ve Zlíně, včetně drobných objektů v areálu. Součástí dozorované stavby je také realizace a vybavení interiéru všech objektů, které je rozděleno do několika částí zahrnující mj. také restaurování dřevěných prvků interiéru, grafický mobiliář a vybavení expozice. Rekonstrukce je navržena za účelem nového funkčního užívání s několika provozními cíli, současně s cílem co nejvíce obnovit původní stav objektu, který je nemovitou kulturní památkou.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.06.2024