Veřená zakázka

KS Praha - Poskytování servisních služeb a oprav tiskáren HP

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50313200-4 - Údržba kopírovacích strojů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na poskytování servisních služeb a oprav k zabezpečení provozu tiskáren HP, včetně dodávek spotřebních materiálů (s výjimkou dodávky kancelářského papíru). Rámcová smlouva bude uzavřena na 4 roky, nebo do vyčerpání celkové maximální částky 450.000,- Kč včetně DPH. Poskytováním Služeb se rozumí zejména: a) komplexní technická péče o všechna zařízení v rozsahu předepsaném výrobcem, v souladu s technickými normami a požadavky objednatele zahrnující pravidelnou preventivní kontrolu všech mechanických a elektrických součástí, čištění, mazání, odstranění případných technických závad, výměnu náhradních dílů a funkční přezkoušení zařízení; b) odstraňování nahlášených závad vzniklých při provozu zařízení; c) poskytování veškerých oprav pro všechny zprovozněné funkce zařízení. Zajišťováním dodávek spotřebních materiálů se rozumí především dodávky originálních spotřebních materiálů (s výjimkou dodávky papíru), popř. jiných materiálů nezbytných jak pro provoz Zařízení, tak pro snížení opotřebení dílů. Cena za služby a spotřební materiál je cenou smluvní a bude stanovena formou paušálního poplatku za jeden vytištěný formát A4 u jednotlivých typů zařízení. Seznam zařízení je uveden v příloze č. 1 – Seznam a počty zařízení. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací. Zadavatel si vyhrazuje právo všechny nabídky odmítnout, kdykoliv zadávací řízení zrušit a to z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez uvedení důvodu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.06.2021