Veřená zakázka

KŘP KVy - OOP Náměšť nad Oslavou, zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP 2014+

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Popis:

Předmětem plnění je zajištění stavebně technického průzkumu, zpracování ověřovacího energetického posudku, vypracování návrhu pohledové architektonické varianty objektu, vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně výkonu autorského dozoru pro realizaci stavby. Projektová dokumentace bude vypracována dle vyhlášky 405/2017 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 499/2016 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. V rámci zateplení objektu bude navržená nová barevnost fasády, tak aby budova měla reprezentativní vzhled. Podrobná specifikace plnění pro jednotlivé fáze je přílohou č. 2 výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.06.2020