Veřená zakázka

Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Jihomoravském kraji

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
75200000-8 - Zajišťování služeb pro veřejnost
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Jihomoravském kraji. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky je detailně specifikováno v návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky a její příloze. Cílem plnění této veřejné zakázky je podílet se na naplňování úkolů vyplývajících pro zadavatele, resp. MD – BESIP ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, jakož i podílet se na plnění úkolů vyplývajících z opatření přijatých v rámci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, která je uveřejněna na webových stránkách MD – BESIP www.ibesip.cz. Na území kraje bude působit krajský koordinátor jako osoba odpovědná za plnění úkolů specifikovaných ve smlouvě a jejích přílohách. Činnosti bude vybraný dodavatel vykonávat na základě organizačních pokynů zadavatele a pod metodickým řízením MD – BESIP.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.02.2018

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Pardubickém kraji place Celá Česká republika
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Ústeckém kraji place Celá Česká republika
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v hlavním městě Praze, v kraji Vysočina, v Libereckém kraji a Ústeckém kraji place Celá Česká republika
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v hlavním městě Praze, v kraji Vysočina, v Libereckém kraji a Ústeckém kraji place Celá Česká republika
Zajištění služeb v oblasti BESIP place Celá Česká republika
Zajištění služeb v oblasti BESIP place Celá Česká republika
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v hlavním městě Praze place Celá Česká republika
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v hlavním městě Praze place Celá Česká republika
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy pro kraj Vysočina place Celá Česká republika
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy pro kraj Vysočina place Celá Česká republika