Veřená zakázka

Kontroly mimoprodukčních funkcí rybníků 1

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnostiAuto-moto, doprava
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Auto-moto, doprava ->  Náhradní díly a spotřební materiál
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby Opravy, revize a servis
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
CPV kódy:
50000000-5 - Opravy a údržba
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provádění kontrol na místě na vzorku rybníků, na které bude žádána kompenzace v Žádostech o podporu v Aktivitě 2.1.4 Kompenzace OP Rybářství 2021–2027 v letech 2024–2026. Kontroly budou probíhat dle Metodiky mimoprodukčních funkcí rybníků.

Vzhledem k tomu, že není dopředu jasné, jaké mimoprodukční funkce (MF) bude nutné kontrolovat na rybnících v podaných Žádostech o podporu, tak jsou jednotlivé druhy kontrol rozděleny do Dílčích plnění dle druhu kontroly dle Metodiky:
• DP1.1 (1 MF, kontrola 1 x ročně)
• DP1.2 (1 MF, kontrola 2 x ročně)
• DP2.1 (2-4 MF, kontrola 1 x ročně)
• DP2.2 (2-4 MF, kontrola 2 x ročně)
• DP3 (5 a více MF, kontrola 2 x ročně)
• DP4 (mimořádná kontrola při výlovu v odůvodněném případě)

Po ukončení kontrol formálních náležitostí a přijatelnosti u podaných Žádostí o podporu bude poté u vybraného dodavatele objednán jen počet Dílčích plnění (druhů kontrol na jednotlivé mimoprodukční funkce obsahující určitý počet analýz), dle obdržených Žádostí o podporu.

Detailní specifikace předmětu plnění veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v Závazném textu návrhu rámcové smlouvy obsaženém v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.05.2024