Veřená zakázka

Kontrola, údržba a oprava věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50413200-5 - Opravy a údržba protipožárních systémů a hasicích přístrojů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je kontrola, údržba, revize, opravy, výměna, popř. vyřazení věcných prostředků požární ochrany (ručních hasicích přístrojů v budovách MŠMT a v automobilech patřících MŠMT, hadic a proudnic) a požárně bezpečnostních zařízení (EPS, zařízení pro zásobování požární vodou - hydrantové systémy, zařízení pro omezení šíření požáru - požární dveře, požární ucpávky) v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), a s příslušnými technickými normami ČSN v objektech Zadavatele. Dále je předmětem veřejné zakázky zpracování požární dokumentace, kontrola značení únikových cest a východů, hl. uzávěrů médií, označení technických místností (strojovny, kotelny, rozvodny apod.) v souladu s nařízením vlády č. 375/2017 Sb., a poskytování poradenství z oblasti požární bezpečnosti v objektech MŠMT. Podrobný rozpis, specifikace a umístění příslušných požárně bezpečnostních zařízení a dalších systémů je uveden v Příloze č. 1 ZD – „Popis zařízení a služeb, která jsou předmětem veřejné zakázky“.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.07.2021