Veřená zakázka

Konfokální mikroskop // Confocal Microscope

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývojTechnologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
38000000-5 - Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
Popis:

CZ: Předmětem veřejné zakázky je dodávka stolního mikroskopu schopného konfokálního zobrazování, širokoúhlé fluorescenční mikroskopie a mikroskopie v procházejícím světle. Mikroskop musí být schopen kombinovat tyto režimy a způsoby zobrazování v rámci jednoho protokolu. Mikroskop musí být vybaven dostatečným počtem excitačních zdrojů pokrývajících širokou část viditelného spektra. Mikroskop bude také určen pro práci s fotocitlivými živými vzorky, a proto musí být vybaven dostatečně citlivým detektorem, který umožní rychlé skenování. Je požadováno plně motorizované ovládání celého systému. Součástí systému musí být výkonný PC s akvizičním softwarem umožňující ovládání mikroskopu a zobrazování 2D a 3D snímků v reálném čase. Software musí rovněž umožňovat dekonvoluci obrazu a automatické sešívání velkých vzorků. Součástí systému musí být doplňkový analytický software pro komplexní 3D vizualizaci a analýzu získaných dat. Pro úsporu času a urychlení postupu musí být získané snímky dat přímo otevíratelná v analytickém softwaru bez předchozí konverze formátu souboru. EN: The subject of the tender is the supply of a benchtop microscope capable of confocal imaging, wide-field fluorescence microscopy and transmitted light microscopy. The microscope must be capable of combining these modes and imaging modalities within a single protocol. The microscope must be equipped with a sufficient number of excitation sources covering a wide part of the visible spectrum. The microscope will also be designed to work with the photosensitive live samples and must therefore be equipped with a sufficiently sensitive detector to allow fast scanning. Fully motorised control of the whole system is required. The system must include a powerful PC with an acquisition software enabling control of the microscope and displaying of 2D and 3D images in real-time. The software must also allow image deconvolution and automatic stitching of the large samples. The complementary analytical software for complex 3D visualization and analysis of the acquired data has to be a part of the system. To save time and speed up the procedure, the acquired image data have to be directly openable in the analytical software without previous conversion of the file format.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.01.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  07.03.2024