Veřená zakázka

Koncese: Výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava - II

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
Popis:

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o provozování kanalizací pro veřejnou potřebu ve vlastnictví SMO (dále jen "koncesní smlouvy" nebo "provozní smlouvy"), tj. smlouvy o provozování ve smyslu § 8 odst. 2zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonech (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoVaK") s právem výběru stočného náležející koncesionáři ve smyslu § 8 odst. 13 a 14 ZoVaK, jejímž předmětem bude nájem kanalizací ve vlastnictví SMO koncesionáři a závazek koncesionáře zajistit řádné provozování tohoto majetku ve smyslu příslušných ustanovení ZoVaK.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.02.2023