Veřená zakázka

Koncese: Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem provozování zábavního prostoru a/nebo maloobchodního prodeje – m.č. C106, C105a // Lease of business premises for the purpose of operation of Entertainment area and/or Retail sale -…

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
70310000-7 - Pronájem nebo prodej budov
Popis:

KONCESNÍ ŘÍZENÍ:
Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k provozování zábavního centra/parku/prostoru a/nebo k maloobchodnímu prodeji (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených na prostory, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.

//
CONCESSION:
The Contractor selected based on the concession procedure shall be provided with the right to operate an amusement center / park / space and / or retail sale (hereinafter referred to as the “Concession”), under the conditions specified in Procurement documentation and in the draft Contract for the Lease of Premises for Business and the Provision of Certain Related Services, which forms Annex F to Procurement documentation.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.04.2021

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem provozování bankomatů - tzv. "BANKING CORNER" v objektu Terminálu 2 place Celá Česká republika
Pronájem nebytových prostor pro centrální spisovnu společnosti Nemocnice Pardubického kraje a.s. - znovuvyhlášení place Celá Česká republika
Výběrové řízení na pronájem prostor za účelem umístění prodejních automatů na potraviny a nápoje place Celá Česká republika
Výběrové řízení VR/0211008469 na pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem provozování prodejního stánku - kavárna, občerstvení. place Celá Česká republika
Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci - Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem provozování samoobslužné prodejny potravin a doplňkového zboží ve veřejné části Terminálu 2 place Celá Česká republika
Modernizace ÚAN Zvonařka – pronájem – odběrové místo COVID 19 place Celá Česká republika
Výběrové řízení VŘ/0211008493 na pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem provozování kavárny place Celá Česká republika
Nájem prostor pro KLIPR v Říčanech place Celá Česká republika
VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU NA PODNÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR ZA ÚČELEM PROVOZOVÁNÍ HOSTINSKÉ ČINNOSTI MĚSTSKÉ DIVADLO CHOMUTOV place Celá Česká republika
Koncese: Pronájem prostoru sloužícího k podnikání za účelem provozování hostinské činnosti formou rychlého občerstvení v neveřejné části Terminálu 2 // Lease of business premises for the purpose of operating a fast food at the airside of… place Celá Česká republika