Veřená zakázka

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krsice, k.ú. Rakovice a k.ú. Boudy

Číslo ve věstníku:
Z2021-020202
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Popis:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ): Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krsice, k.ú. Rakovice a k.ú. Boudy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrhy KoPÚ budou vyhotoveny podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.Výměra řešeného území KoPÚ v k.ú. Krsice je 301 ha, v k.ú. Rakovice je 714 ha a v k.ú. Boudy je 534 ha.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  07.06.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  08.07.2021