Veřená zakázka

Komplexní pozemkové úpravy na části k.ú. Přerov

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav na části katastrálního území Přerov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Účastníkem řízení o pozemkových úpravách je dle §5 odst.1a) zákona č. 139/2002 Sb. také stavebník, tj. ŘSD ČR, Závod Brno. KoPÚ budou hrazeny z rozpočtu ŘSD 42,9% a z prostředků SPÚ 57,1%

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.10.2021