Veřená zakázka

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Číhalín a na částech k.ú. Nová Ves u Třebíče a Račerovice - doplnění řízení

Číslo ve věstníku:
Z2021-030575
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je doplnění díla s ohledem na rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 30 A 214/2017-362 ze dne 3.10.2019 a rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Odboru pozemkových úprav č.j.: SPU 168633/2020 ze dne 11.6.2020 a dodání návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Číhalín a na částech přiléhajících katastrálních území Nová Ves u Třebíče a Račerovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.08.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  27.09.2021