Veřená zakázka

Komplexní dodávka 3D interaktivního modelu Virtuální nemocnice 2

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka a podpora 3D interaktivního modelu Virtuální nemocnice pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu MŠMT, Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024 s názvem FlexibilitOU k rozvoji profesních dovedností“ s reg. č. NPO_OSU_MSMT-16610/2022.

Předmět veřejné zakázky se skládá z:
- tvorby 3D scény – Virtuální nemocnice a jednotlivé scény,
- tvorby výukových scénářů,
- online webové verze vč. administrativního prostředí (provozovaná v cloudu),
- virtuální reality
- augmentované reality,
- podpůrný software pro web,
- licence či podlicence k podpůrnému software,
- provoz, záruka a podpora software po dobu 5 let
(dále jen „software“)

Software je specifikován ve Smlouvě o dílo, jež tvoří Přílohu č. 4. Licenční/servisní smlouva k části software a servisní podporu software upravuje Licenční smlouva a smlouva o servisní podpoře, jež tvoří Přílohu č. 5.

Software bude zahrnovat jednotlivé scény, a ty dále budou obsahovat dílčí interaktivní scénáře. Dostupnost virtuální nemocnice a všech 3D scén bude skrze technologii virtuální reality (VR), jednotlivé modely zařízení budou dostupné skrze aplikaci augmentované reality (AR) a celé nemocnice včetně scénářů bude rovněž dostupná z prostředí webového prohlížeče, jak pro individuální, tak také skupinovou výuku.

Součástí nabídky bude mj.: (i) doplněná Příloha č. 2, část a) v části Řešení obsahu a Řešení provozních podmínek, kde účastník uvede minimální požadavky na hardware a (ii) doplněná Příloha č. 2b – Technické požadavky.

Parametry nabízeného řešení musí být svou kvalitou stejné nebo vyšší než parametry předepsané. Podrobná specifikace musí být předložena v českém jazyce. V případě, že bude tato specifikace předložena v anglickém jazyce, bude současně doplněna překladem do českého jazyka minimálně v rozsahu parametrů požadovaných v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.

Dodávka software je rozdělena do 4 etap a je dále definována technickými a obchodními podmínkami uvedenými v přílohách této zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.03.2024

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS - Část 7 - "Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS - ÚP v Hradci Králové place Celá Česká republika
Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS - Část 6 - "Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS - ÚP v Teplicích place Celá Česká republika
Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS - Část 5 - "Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS - ÚP v Děčíně place Celá Česká republika
Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS - Část 4 - "Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS - ÚP v Lounech place Celá Česká republika
Zajištění recepčních služeb v budově Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Chomutově place Celá Česká republika
Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro projekt „Loket – Parkoviště a komunikace Sportovní ulice place Karlovarský kraj
Technický dozor stavby „HRAD LOKET – Rekonstrukce střechy place Hlavní město Praha
Služby vyhodnocení dekontaminační účinnosti práškových materiálů s použitím reálných BCHL – rámcová dohoda place Celá Česká republika
Zhotovení replik historických skleněných dlaždic place Celá Česká republika
Nástroje pro interpretaci – cembala place Celá Česká republika