Veřená zakázka

Kompletní realizace docházkového systému pro MěÚ Mělník II.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
Popis:

Předmětem zakázky je implementace a individuální nastavení docházkového systému, poskytnutí potřebného počtu licencí, dodání a instalace kompatibilního HW, zajištění kontinuity provozu včetně aktualizace SW, HW, zajištění kontinuálního souladu s platnou legislativou, servisu a helpdesku po celou dobu provozování systému. Dále je předmětem zakázky kontinuální zajištění provozu systému na dobu neurčitou od zahájení provozu. Potřebný HW bude instalován ve 2 budovách městského úřadu a formou webového rozhraní bude umožňovat evidenci docházky v detašovaných pracovištích bez nutnosti montáže HW. V současnosti Městský úřad Mělník nevyužívá docházkový systém a ani nedisponuje HW vybavením pro řízení, omezení a koordinaci vstupu do městských budov. Účelem realizace předmětné zakázky je evidence a kontrola dodržování pracovní doby zaměstnanci městského úřadu, propojení se stávajícím personálním a mzdovým systémem FLUXPAM 5 za účelem zjednodušení zpracování podkladů pro mzdovou účtárnu. Podrobně je předmět zakázky vymezen v Technické specifikaci a požadavcích zadavatele, která tvoří přílohu č. 2 Oznámení o zahájení výběrového řízení - zadávacích podmínek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  14.11.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.12.2022