Veřená zakázka

Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - III. etapa

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronikaMateriál, součástky a náhradní díly
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
31500000-1 - Elektrické zdroje světla a svítidla,
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení,
45316110-9 - Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou práce spočívající ve výměně, doplnění a montáži stávajícího osvětlení za nové LED osvětlení. Napájení osvětlovací soustavy je provedeno kabelovým a vzdušným vedením. Před samotnou realizací proběhne zajištění dopravní bezpečnosti v místě provádění stavebních a montážních prací. Musí být provedena koordinace stavby s vlastníky technické infrastruktury a vlastníky přilehlých komunikací či
pozemků. Při rekonstrukci osvětlovací soustavy bude nejprve provedeno zajištění odpojení napájení soustavy od distribuční sítě. Poté bude provedena demontáž rekonstruované části dle výkazu výměr. V rámci komplexní rekonstrukce veřejného osvětlení je uvažováno s kompletním vyzbrojením jednotlivých hlavních rozvaděčů pro zajištění řádného fungování díla. Elektroměrové rozvaděče a fakturační měření v odběrných místech napájených z distribuční sítě NN musí být provedeny dle požadavků distributora elektrické energie. Rozvaděč musí být vybaven ochranou při poruše a musí být zajištěno automatické odpojení od zdroje s ochranným uzemněním a ochranným pospojováním za stanovených podmínek.
Tam, kde není možné z důvodu vysoké impedance poruchové smyčky dosáhnout automatického odpojení v požadované době, musí být provedeno doplňující pospojování. Rozvaděč musí být uzpůsoben na instalaci hybridních stykačů pro omezení vysokých náběhových proudů způsobené sepnutím LED technologií, které musí splňovat elektromagnetickou komptabilitu.

Po dokončení výměny všech svítidel podle projektu bude vyhotovena revizní zpráva a pasportizace veřejného osvětlení.

Předmět plnění veřejné zakázky „Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - III. etapa“ je blíže popsán a bude realizován v souladu s projektovou dokumentací, viz příloha č. 2 zadávací dokumentace a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této ZD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.08.2024