Veřená zakázka

Kity, reagencie a spotřební materiál pro QIAxcel

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Spotřební materiál, léky
CPV kódy:
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Popis:

Cílem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu určitou 2 let (24 kalendářních měsíců) od data nabytí účinnosti rámcové dohody, nebo do vyčerpání částky ve výši 1 980 000 Kč bez DPH rovnající se předpokládané hodnotě této veřejné zakázky, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Rámcová dohoda upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude opakující se dodávka laboratorního materiálu (kitů, reagencií), blíže specifikovaného v zadávací dokumentaci a její příloze č. 3 (příloha č. 1 RD) a závazném vzoru Rámcové dohody, která tvoří přílohu č. 2 výzvy. Zadavatel dále stanovil, jako závazný požadavek pro plnění předmětu veřejné zakázky, že poptávaný laboratorní materiál (kity, reagencie a další spotřební materiál) musí být plně kompatibilní se stávajícím přístrojovým vybavením Zadavatele, tj. s přístrojem pro kapilární elektroforézu QIAxcel Advanced System a QIAxcel Connect System, které Zadavatel vlastní a používá v rámci své výzkumné a vědecké činnosti. Pokud nabízené plnění nebude splňovat tento závazný požadavek Zadavatele, bude to považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následným vyloučením účastníka ze zadávacího řízení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  30.05.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  26.07.2024