Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

KERSKO – MANIPULAČNÍ A ODSTAVNÁ PLOCHA U PRAMENE


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je úprava stávající zpevněné plochy u silnice III. třídy č. 2723 u pramene v Kersku. Součástí stavebních prací je zpevnění celé plochy vč. napojení na stávající štěrkovou cestu betonovou vegetační dlažbou, která bude lemována betonovým obrubníkem. Dále bude provedeno odvodnění, a to pomocí kanalizačních vpustí napojených do stávajícího betonového potrubí. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které zpracovala PROJEKTOVÁ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ pro dopravní stavby – Ing. Jiří Kejval, IČO: 10240675 a Jana Hubalová, IČO: 71255788, adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora a v závazném vzoru smlouvy o dílo;

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 30.09.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 15.10.2019 (14:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.