Veřená zakázka

Karibuni II - Etapa 1 – Záchranné a chovné centrum CITES pro lvy

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmět veřejné zakázky na stavební práce spočívá ve zhotovení stavby „Karibuni II – etapa 1 a je dalším pokračováním výstavby nově vznikajícího severního rozšíření stávajícího území ZOO a zámku Zlín – Lešná. Nové území zoologické zahrady s názvem Karibuni, je tematicky zaměřeno na chov afrických savců. Aktuálně je v území dokončována stavba předchozí etapy Karibuni I, která obsahuje výstavbu pavilonu slonů a souvisejících výběhů. Řešené území je ohraničeno komunikací 3. třídy mezi obcemi Zlín-Lešná a Lukov, dále pak je hranice vedena podél koryta Lukovského potoka, stávající hranice zoologické zahrady a vrací se zpět ke komunikaci 3. třídy. Objekty stavby budou napojeny na stávající páteřní areálové sítě, vybudované v rámci realizace předchozích etap výstavby – vodovod, silnoproudé a slaboproudé rozvody. Tyto budou dále doplněny o rozvody potřebné pro řešenou etapu výstavby. Odpadní splaškové vody budou sváděny do stávajícího řadu splaškové kanalizace, nacházejícího se jihovýchodním směrem v blízkosti stávajícího pavilonu lvů na pozemku parc. č. 1574/1, k.ú. Štípa. Voda z nově budované dešťové kanalizace bude svedena do retenčních nádrží a dále využívána v rámci areálu jako užitková.. Součástí stavby jsou i potřebné zpevněné plochy a komunikace pro příjezd a manipulaci vozidel.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.03.2024