Veřená zakázka

Kanál Krhovice – Hevlín, ČS Božice – stírací stroj česlí

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42900000-5 - Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení
Popis:

Předmětem plnění je kompletní rekonstrukce technologie stíracího stroje česlí a obnovy česlí na vtokovém objektu, včetně navazujícího spodního prahu a plechové přepadové plochy ve stávajících parametrech, systému pro transport a shromažďování shrabků, u závlahové podávací čerpací stanice Božice (ČSP 1), která je součástí závlahové soustavy „Kanál Krhovice-Hevlín“. ČSP 1 se nachází na st. pozemku p. č. 301 v k.ú. Křídůvky, obec Křídlůvky, ORP Znojmo, okres Znojmo, Jihomoravský kraj, povodí Moravy. Akumulační nádrž
a navazující vtokový objekt opatřený česly slouží k odběru vody z Náhonu N2. Prostřednictvím ČSP 1 a navazujícího výtlačného potrubí je voda přečerpávána do závlahové nádrže Božice pro další využití k závlahám. Práce budou provedeny dle zjednodušené projektové dokumentace. Instalace technologie bude zahrnovat dodávku 1 kusu čistícího stroje česlí s hydraulickým pohonem stírací lišty. Součástí realizace je instalace ovládacího rozvaděče. Stávající nefunkční pásový dopravník shrabků bude nahrazen kovovým žlabem, jehož čištění bude prováděno ostřikem tlakovou vodou dodávanou kalovým čerpadlem, čerpadlo bude
v úpravě, která umožní jeho bezproblémový provoz ve vodě znečištěné pevnými předměty do velikosti 50 mm a bude osazeno na spouštěcím zařízení umožňujícím vyjmutí čerpadla bez nutnosti vyčerpání akumulační nádrže. Svodným žlabem budou shrabky transportovány do standartního nízkého kontejneru umístěného na povrchu terénu v ocelové vaně opatřené zpětným odtokem do akumulační nádrže. Kontejner je součástí dodávky. Kotvení nosné konstrukce stíracího stroje česlí včetně osazení žlabu bude provedeno do stávající betonové konstrukce vtokového objektu a stávající železobetonové lávky.
Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavního závlahového zařízení (HZZ), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HZZ v majetku státu
a příslušnosti hospodařit SPÚ a budou realizovány v rámci dotačního programu MZe 129 310 "Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa", podprogramu 129 313 „Podpora optimalizace závlahových sítí ve správě Státního pozemkového úřadu“.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.04.2021