Veřená zakázka

KAMEROVÁ ZKOUŠKA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY OBJEKTU – REKONSTRUKCE OBJEKTU BUBENEČSKÉHO NÁDRAŽÍ, Č.P. 61 V K.Ú. BUBENEČ

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
OstatníOdpadové hospodářství, ekologieTechnologie, stroje, přístroje a elektronika
Popis:

Předmětem plnění této zakázky malého rozsahu je zpracování kamerové zkoušky stávající kanalizační přípojky objektu v rámci připravované Rekonstrukce objektu Bubenečského nádraží, č.p. 61 v k.ú. Bubeneč. Kamerová zkouška je zadána na základě doporučení PVK. Průzkum zjistí trasu (polohu a výšku) a celkový stav kanalizace, umožní také zjištění velikostí nalezených trhlin, hodnoty spádu potrubí apod. Kamerový průzkum musí být proveden osobou oprávněnou k tomuto úkonu. Další podrobnosti viz příloha této zakázky. Zaměření budovy (v DWG) bude zpracovateli k dispozici.

Objekt je svěřen do správy MČ Praha 6, je prázdný a nevyužívaný, uzavřený a zabezpečený, přístupný bude po domluvě se správcem objektu SNEO, a.s.

Minimální rozsah odevzdání:
– zákres průběhu kanalizační sítě - polohopisný a výškopisný plán v měřítku 1:100 (měřítko pro tištěné paré), včetně připojení na systémy S–JTKS a BPV,
– technická zpráva.
Vyhotovení elektronicky (situace v souř. systému, formát PDF a DWG nebo DGN) na CD/DVD, 2x tištěné paré. Vypracovaná dokumentace bude podkladem pro zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.12.2021