Veřená zakázka

JPÚ s upřesněním přídělů v k. ú. Bedlno a Kounov u Rakovníka

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Jednoduché pozemkové úpravy jsou zahájeny na základě požadavku Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Rakovník z důvodu odstranění přídělových pozemků vedených ve zjednodušené evidenci parcel.
Cílem prací je právní zajištění vlastnického stavu, jak byl založen původním přídělovým řízením s ohledem na nynější skutečný stav terénu. Dokumentace JPÚ neřeší ekologické vazby v krajině. V tomto řízení se neslučují pozemky stejného vlastníka se stejným druhem pozemku, neboť je třeba respektovat původní grafický přídělový plán. U zemědělských pozemků budou doplněny kódy BPEJ. Všechny hranice pozemků budou geometricky a polohově určeny. V rámci JPÚ není zpracováván plán společných zařízení (PSZ). Výsledkem pozemkových úprav budou jednotlivé geometrické plány, které budou podkladem k rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.07.2022